İTD 18- BU SAYIDA

ILO’nun 2012 Yılı Küresel İstihdam Raporu’na göre, dünya 2008 yılındaki ekonomik kriz ile birlikte büyük bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldı. Nitekim 2012 yılına 200 milyon işsiz ile girildi. Bu işsizlerin 27 milyonu 2008 sonrası işsiz kalanlar, yani krizin işsizleri. Gelecek on yıl içinde, küresel ekonomi 400 milyon yeni iş yaratmak zorunda; buna mevcut işsizleri de kattığımızda, 600 milyon kişiye iş bulmak durumunda. Aslında sadece iş yaratmak da yetmiyor; düzgün iş yaratılmalı. Çünkü şu anda 900 milyon işçi, ailesini geçindirmek için günde 2 doların, yani yoksulluk sınırının altında bir ücret ile çalışıyor. Bu işçilerin 456 milyonu, günde 1,25 doların altında
bir ücret ile yaşamını sürdürüyor. Küresel kriz ile birlikte, dünyada işgücüne katılım oranı da düşmeye başladı. 2002’de işgücüne katılım oranı %65,1 iken, 2007’de %64,8’e geriledi. İşgücüne katılım oranı, 2011 yılına gelindiğinde %64,1’e kadar düştü. ILO’nun verilerine göre, 2011 yılında 15-24 yaşları arasındaki gençlerin 74,8 milyonu işsiz. Bu rakam, 2007’ye göre 4 milyon genç işsiz yaratıldığını göstermekte. Küresel kriz sonrası işsiz kalan gençlerin sayısı 6,4 milyonu bulmuş durumda. Bunun sonucunda da, genç işsizlik oranı %12,7 düzeyine ulaştı. Çalışan gençlerin de önemli bir bölümü, kısmi çalışma (part-time) şeklinde ya da geçici işlerde çalışıyor.
Sorun bu kadar ağır olunca, İktisat ve Toplum dergisinin bu sayısında işsizlik ve istihdam konusunu öne çıkardık. Bu seçimin zamanlaması doğru oldu diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de de hükümet, Ulusal İstihdam Stratejisi’ni (UİS) kısmen kamuoyu ile paylaşmış durumda. Bu sayıda yeni yazarlar ile tanışacaksınız. TÜİK Başkanı Birol Aydemir bizleri kırmadı; uzun bir dönem üzerinde çalıştığı UİS çerçevesinde bir makale kaleme aldı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu, kapak konusunu yazdı. TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, yine UİS’i bizim için inceledi, bizlere katkı verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nden Burak Saltoğlu aramıza katıldı. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Bekmez, bu sayı ile yazar kadromuza dahil oldu. Sevgili Serdar Sayan yine yaptı yapacağını; yazısını bir edebiyatçı gibi kaleme aldı. Bu kadar sözden sonra “Editör, senin niye yazın yok?” diye soracak olursanız, sol bileğimi kırdım ve bu sayıya makale verme şansını yitirdim. Tek teselli kaynağım, iki ay önce kolunu kırıp yazılarına ara veren Alaattin Aktaş’ın yeniden aramıza katılmış olması. Küçük bir haber: Dergimiz, artık Ankara’da Çağdaş Market’lerde de satılıyor. Ayrıca yine Ankara’da, yaklaşık 250 gazete ve dergi büfesinde dergimizi bulabileceksiniz. Dolu bir sayı hazırladık. Siz değerli okuyucularımızın önerilerini bekliyoruz.
Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın