İTD 35 – BU SAYIDA

Ağustos ayı genel olarak tatil ayıdır. Kentler tenhalaşır. Herkes bir rehavet içerisine girer. İlk bakışta bu yılda öyle oldu. Ancak ekonomi ve siyaset açısından görünüm pek öyle olmadı. Dünya ekonomisinin parlayan yıldızları olarak son yirmi yıldır öne çıkartılan BRIC ülkelerinde ekonomi teklemeye başladı. Özellikle Çin ve Hindistan ekonomisi sallanmaya başladı. Türkiye’de bu ülkelerin peşine takılacak gibi durmakta. İTD okuyucuları açısından bu gelişim sürpriz olmayacak. Çünkü değişik sayılarımızda yükselen ekonomiler ve Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olduğuna ilişkin nerede ise onlarca yazı yayınladık . Bir anlamda biz söylemiştik demek durumundayız. Bu sayıda da yine konuyla ilgili iki çalışmayı yayınlıyoruz. İlki Turan Subaşat’ın “AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 2 – Dış Ticaret” başlıklı çalışması, ikincisi de, B. Ali Eşiyok “Gümrük Birliği Anlaşması’nın
Dış Ticaret (Cari İşlemler Açığı) Üzerindeki Etkisi: İthalatta Asyalaşma” başlıklı çalışması. Ülke ekonomileri büyürken ya da krize girdiklerinde işin bir kentsel ekonomi dinamiği öne çıkıyor. Kimi kentler krize aşılı gibi dururken, kimileri ABD’deki Detroit kenti gibi iflas edebiliyor. Dergimizin yazar kadrosuna yeni giren DÜNYA GAZETESİ Başyazarı Osman Arolat ve Kenan Mortan İzmir ’i konu alan çalışmaları ile bu konuyu işliyorlar. Sevgili Osman Aydoğuş’a bu yazıdan bahsettiğimde o da bu konuda katkı vereceğini söyledi. Öyle de yaptı. Bu sayımızda size ilginç geleceğini düşündüğüm bir başka çalışmada TCMB uzmanlarından Çağlar Yüncüler ’in
“Türkiye’de Enflasyon Gelir Grupları Arasında Ne K adar Farklılaşıyor?”başlıklı çalışması. İTD diğer yazıları ile birlikte yine dopdolu olarak elinizde. Bir özel teşekkür değerli hocamız Fikret Şenses’e. Hocamız söz verdiği tarihte yazısını verip tatile çıktı (hoca tatilde de çalışacağı söyledi ise de, biz yine de iyi tatiller diyelim). En önemli haberimizi sona sakladım. İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ artık bir web sayfasına sahip www.iktisatvetoplum.com adresine girerek, eski sayılarımızdan seçtiğimiz yazıları okuyabilirsiniz, tüm sayılarımızın içeriğini görebilirsiniz, makalelere yorum yazabilirsiniz. İTD alanına giren konular ile ilgili olarak akademik birimlere, akademisyenlere duyurmamızı istediğiniz faaliyetlerinizi bize gönderebilirsiniz. Dergimize yazı göndermek isteyip de, yayınlanma zamanını bekleyemeyeceğim diyenler yine yazılarını web sayfasında önceden yayınlanmak üzere gönderebilir. Sayfa ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz .
Sevgiyle ve okuyarak kalın.

Bir cevap yazın