İTD 36 – BU SAYIDA

Yılın son çeyreğine girerken, dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerde kırılganlık önemli ölçüde azaldı. ABD’deki bütçe tartışmaları bu duruma bir ölçüde zarar verse de, ABD Kongresindeki çatışmanın uzun süreceğini sanmıyorum. Gelişmekte olan ülkelerin yükselen ekonomiler diye ayrıştırılan kısmında ise kırılganlıklar artıyor.
Uluslararası çevrelerde bu kırılganlıktan en çok etkilenecek ülke olarak Türkiye öne çıkartılıyor. Buna gerekçe olarak da Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık düzeyine sahip olması gösteriliyor. Bu sayımızda biz de kapak sayfamızı ve içeriğimizi bir kısmını cari açık sorununa ayırdık. Konuyu Erinç Yeldan “Türkiye Ekonomisi’nde Büyüme Serüveni Üzerine” çerçevesinde ele aldı. Turan Subaşat ise son on yılın ekonomi politikaları değerlendirilmesi dizisinde “AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 3-Cari Açık ve Dış Borç” başlığı altında konuyu irdeledi. Osman Aydoğuş ise Cari Açık-Enerji ilişkisini öne çık artan bir yazı k aleme aldı. Nobel ödüllü İktisatçı R. Coase geçen ay vefat etti. Hasan Ersel “Ronald Coase ve İktisatta Dışsallık Sorunu” başlıklı makalesinde R. Coase’nin iktisat yazınına yaptığı katkıyı yazdı. Sanırım bu makale Coase üzerine Türkçe yazılmış en derli toplu yazı oldu. Kent ekonomisi konusuna bu sayıda da devam ediyoruz. Kenan Mortan ve Osman S. Arolat Kastamonu Ekonomisini mercek altına aldı. Dergide bu makaleler dışındaki yazıları da beğenerek okuyacaksınız. Aramıza yeni yazarlar katıldı. Kendilerine hoşgeldiniz diyoruz. İKTİSAT ve TOPLUM DERGİSİ bu sayı ile üçüncü yaşını doldurdu. Artık dördüncü yıl için kürek çekmeye başlıyoruz. Yazarlarımızla ve siz okuyucularımızla önemli bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz.
Okuyarak ve sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın