İTD 42 – BU SAYIDA

Türkiye 2014 yılındaki iki seçimden birisini tamamladı. Birçok kişinin tahmini hemen hemen gerçekleşti. Sonuçlar üzerine yapılan yorumları okudukça, sosyal bilimcilerimiz, ekonomi-siyaset üzerine daha çok çalışmalı diye düşünüyorum. Umarım yakın dönemde sağlam çalışmalar görürüz. Bu konuda makale gelirse, keyifle basacağımızı da hemen söyleyelim. Biz seçim işleri ile uğraşırken, ekonomide önemli veriler açıklandı. Doğal olarak en önemli veri 2013 yılı büyüme rakamları oldu. Türkiye’de GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre (2012 dördüncü çeyreğine göre) sabit fiyatlarla %4,4 oranında yükseldi. Bunun neticesinde de GSYH, 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,0 oranında artarak hükümetin orta vadeli programda koyduğu hedefe ulaşmış oldu. Harcama yöntemine göre sabit fiyatlarla, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde hanehalkı nihai tüketim harcamaları %5,3 artarken, 2013 yılını da %4,6 yükseliş ile tamamladı. 2013 yılının son çeyreğinde, devletin nihai tüketim harcamaları %6,8 arttı, yıllık artış oranı ise hanehalkı tüketim harcamaları artış hızının üzerinde %5,9 arttı. Bu artışlar neticesinde de 2013 yılı GSYH’ında tüketim harcamaları önemli bir paya sahip oldu. Yerleşik ve yerleşik olmayanların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2012 yılında 70,3 iken, bu yıl oran %70,9’a yükseldi. Yani Türkiye 2013 yılında tük etim ağırlıklı büyüdü. Dergimize yazı akışı büyüme rakamları açıklanmadan önce tamamlanmıştı. İlginç bir şekilde makaleler büyüme konusu ağırlıklı geldi. Üstelik konu farklı şekillerde ele alınıyordu. Biz de kapak konu başlığımız “ekonomi ve mutluluk ” olsun dedik. Bu sayımız biraz kalın oldu. Yazıları bir sonraki aya bırakmak istemedik. Yeni yazarlarla ve farklı konularla tanışacaksınız. Umarım ilginizi çeker. Son not, yazarlarımız ve okuyucularımız arasında, üniversitelerde akademisyen olanlardan küçük bir rica, lütfen üniversite kütüphanenizin dergimize abone olmasını sağlayınız.
Sevgiyle ve okuyarak kalın.

Bir cevap yazın