İTD 46 – BU SAYIDA

Siz bu dergiyi okurken, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Bu seçim, kimin Cumhurbaşkanı olacağından ziyade, Türkiye’nin erkler ayrılığına dayalı parlamenter sistemde kalıp kalmayacağından dolayı çok önemli. Sonuçları da, uygulamayı da kısa sürede göreceğiz. Ağustos ayına bayramının getirdiği rahatlıkla girmemize karşın, küresel ekonomide hızlı hareketler devam ediyor. Arjantin yeniden temerrütte düştü. Kimilerine göre ise ülke temerrütte değil, öyle gösteriliyor. Çünkü Arjantin, uluslararası finansal sistemin ağalarına direniyor. Önümüzdeki sayı bu k onuda bir incelemeye yer vereceğiz . İnşaat sektörü son on yıldır altın dönemini yaşıyor. Bundan konut sektörü de payını fazlası ile aldı. Bu dönemde ekonomide karlılık oranı en yüksek olan iki sektör, inşaat ve bankacılık sektörü el ele verip, hem büyüdüler, hem de yüksek karlılık oranlarına ulaştılar. İki sektörün ortak çalışmasından hanehalkı da memnun kaldı, konut sahibi oldular. Ancak bu arada büyük borç yükü altına girdiler. 2014 yılında sektör ivme kaybetmeye başladı, hükümetin özel teşviklerine rağmen, bu ivme devam ediyor. İlginç olan sektör temsilcilerinin bu gelişimi yadsıması. Hatta bu iki sektör istedikleri mevcut algıyı devam ettirmek için, ünlü iktisatçıları (bankalar aracılığıyla) Türkiye’ye davet edip, sektörde sorun yok yönlü toplantılar yaptılar. Tartışmalar yoğunlaşınca biz de 46. Sayımızda kapakta konut sektörünü öne çık arttık. Dergimizin kadrosu genişliyor. Değerli Akademisyenler Bozkurt Güvenç ve Ziya Öniş yeni kurul üyelerimiz. Yeni yazarlarımız ile birlikte güç kazandık. Değerli akademisyenlere teşekkür ediyoruz.
Sevgiyle ve okuyarak kalın.

Bir cevap yazın