İTD 95-Türkiye, iktisadi bir yıkıma doğru gidiyor


Türkiye iktisadi bir yıkıma doğru gidiyor (crash). İlginç olan, bu defa siyasi erk, krizi bir taraftan yadsırken, diğer taraftan da krizin kaynağını dış güçlere bağlıyor. Bu paradoksal durumu halk henüz algılayamadı; akıl tutulması.

Türkiye ekonomisinin geldiği bu nokta elbette sürpriz değil. İTD’yi takip edenler, sadece editör sayfasındaki yazılara bakarak aynı kanıya ulaşabilirlerdi, öyle de oldu… Kriz derinleşmeye başladı, hükümetin bir çözüm paketi yok. Anladığımız kadarı ile krizin maliyeti halkın üstüne yıkılacak, yıkılmaya da başladı. Krizin mimarları holdingler, müteahhitler kredi yapılandırmasına giderken, siyasetçiler nutuklarla sorunu görülmez kılmaya çalışıyorlar. Halk da buna müsait bir tavır sergiliyor. 1980’den bu yana sürdürülen politikaların, kitleleri yalınlaştırdığını, algısız yığınlara dönüştürdüğünü bir kere daha görüyoruz.

Bu sayımızda akademisyenlere krizi sorduk. Aldığımız yanıtları sizinle paylaşıyoruz. Sorularımıza yanıt veren Sübidey Togan, Korkut Boratav, Bilsay Kuruç, Mahfi Eğilmez, Aykut Lenger, Mehmet Güçlü, Oktar Türel ve Osman Aydoğuş’a çok teşekkür ediyoruz.
İTD bu sayısı için yuvarlak masa toplantısında krizi Korkut Boratav, Ayça Tekin Koru, Nergiz Dinçer ve Erinç Yeldan ile tartıştı. Konuşulanları okuduğunuzda sanırım kriz konusunda aklınızdaki birçok soruya yanıt bulacaksınız. Ancak, bununla da yetinmedik, diğer yazılarımızla da konuyu destekledik. London School of Economics’ten Lord Meghnad Desai de bize bu sayımızda katkı verdi. Kendisine teşekkür ederiz.

Bu sayımızda ağırlık verdiğimiz bir başka konu “dijital para ve merkez bankaları” oldu. TCMB’ye bu konudaki görüşünü sorduk, sağ olsunlar kompakt bir yazı ile bize katkı verdiler. Dergide konu üzerinde başka yazılar da bulacaksınız.

İTD, Türkiye’de okunmak için çıkan bağımsız tek iktisat dergisi. Dergimize yoğun bir ilgi var. İTD’yi bugün geldiği basamaklara taşıyan kurul üyelerimize, yazarlarımıza ve siz okuyucularımıza çok teşekkür ediyoruz. İTD, imece usulü çıkan bir dergi, her yazarımızın, her okuyucumuzun düşüncesi bizim için çok değerli. Düşüncelerinizi bize iletin.

İTD’yi birlikte yarattık, birlikte paylaşıyoruz, birlikte ileriye taşıyacağız.

Okuyarak ve sevgiyle kalın.

İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ Genel Yayın Yönetmeni

Bir cevap yazın