İyi, Kötü Ve Çirkin: Yükseköğrenimde Kitleselleşme, Katmanlaşma Ve Meslek Odaklı Öğrenim – Oğuz Esen


Yükseköğrenimle ilgili en etkili kitaplardan birinin yazarı olan Clark (1986) aklı başında, eğitimli birinin üniversitenin misyonu gibi bir konferansı gönüllü olarak dinlemeyeceği düşüncesindedir. Zira böyle bir konu fazlaca söylem çok az yararlı bilgi içerecektir. Bu yazının konusu üniversitenin misyonu değil ama yine de üniversite üzerine. Umarım söylemi az, yararlı bilgisi fazla olmuştur. Trow (1973) yükseköğrenimde yaşanan sorunların pek çoğunun yükseköğrenimin büyümesi ile ilgili olduğunu ileri sürer. Eğer bu doğruysa, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bünyesinde yer alan bilgi alanlarının bugün karşılaştığı sorunlar da bu perspektiften daha iyi anlaşılacaktır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 104
Sayfa Aralığı: 33 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın