John Weeks’in Anısına… – Turan Subaşat


26 Temmuz 2020 günü, Heterodoks iktisat önemli bir ismini; dünyanın emeğiyle geçinen halkları, inatçı bir neferini ve bu satırların yazarı da doktora hocasını, dostunu, yoldaşını ve hayatındaki en önemli insanlardan birisini kaybetti. Profesör John Weeks lösemi nedeniyle 79 yaşında vefat etti. John, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de Heterodoks iktisatçıların bildiği ve sevdiği bir isimdi. Çok sayıda kitap ve makalenin yazarı olan John, Ortodoks iktisadın hatalarını ustaca ortaya koymakla yetinmeyip, bunların yerine uygulanabilecek olan alternatif politika önerileri de üretebilmiştir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşa danışmanlık yapmıştır. John, akademik tartışmalarını ilginç anekdotlarla süslerdi. Gerçek iktisatçıların Heterodoks iktisatçılar olduğuna inanırdı. Ortodoks iktisadı simya ve astrolojiye, Heterodoks iktisadı ise kimya ve astronomiye benzetirdi. “Rekabetin miktar teorisi” deyiminin mucidiydi ki bu ana akım iktisadın rekabeti firma sayısıyla ilişkilendiren yaklaşımını eleştirmek için üretilmişti.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 119
Sayfa Aralığı: 66 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın