Kâfirlik Ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat – Mehmet Gürsan Şenalp


Bu çalışmanın amacı, kurumsal iktisadın gelişim hikâyesi üzerinden, iktisatta anaakım veya heterodoks olmak üzerine mütevazı bir tartışma geliştirmektir. Bu işi ise Kenneth E. Boulding, David Colander, Eyüp Özveren, Frederic S. Lee, Geoffrey Hodgson ve Tony Lawson gibi isimlerin önemli bulduğum kimi çalışmalarına referansla gerçekleştirmeyi umuyorum. Burada ilk olarak iktisatta anaakım, ortodoks ve heterodoks yaklaşımlar üzerine genel bir betimleyici tartışma yürütecek, ardından kurumsal iktisadı bu tartışma içerisine anlamlı bir şekilde oturtmayı deneyeceğim. Amacım, pek çok farklı alan ve konu için de geçerli olmak üzere, hakkında yeterince tartışma yürütülmeyen ve özensizce kullanılan “heterodoks” kavramının iktisadi düşünce geleneği içerisinde kurumsal iktisat gibi kimi okullara/ekollere aslında kendilerinin dahi sahiplenmediği bazı abartılı rolleri atfeden bir dizi hatalı kabullerin oluşumuna hizmet ettiğini göstermektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 65
Sayfa Aralığı: 26 - 36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın