Kalkınma Dinamikleri Aşınırken… – 1980 Yılında %26.5 Olan Yatırım Oranı (Yatırımlabayram Ali Eşiyok


Türkiye ekonomisi son yıllarda 10 bin dolarda sabitlenen kişi başı gelir düzeyi ile durağan bir ekonomi görüntüsü vermektedir. 2010 ile 2014 yılları arasında kişi başına GSYH düzey değerleri açısından önemli bir gelişmenin gerçekleşmediği izlenmekte, 2010 yılında 10.002 dolar olan kişi başına GSYH değerinin minimal bir artışla 2014 yılında ancak 10.404 dolara yükseldiği izlenmektedir (Tablo 1). Başka bir ifadeyle, ekonominin son yıllarda büyüme dinamiklerinin büyük ölçüde aşındığı, ekonomide sıçrama gerçekleştirecek parametrelerde önemli sorunların yaşandığı anlaşılmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 55
Sayfa Aralığı: 28 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın