Kalkınma Sürecinde Kurumlar – Devrim Dumludağ


Azgelişmişlik” sorununu anlamaya yönelik ortaya çıkan çalışmalar için temel oluşturan en önemli gelişmelerden biri kuşkusuz yaklaşık iki yüz elli yıl önce gerçekleşen sanayi devrimidir. Yakın zamana kadar iktisat yazınında kabul gören görüşe göre sanayi devrimi gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki kırılmanın başlangıcını oluşturmaktaydı. Bu görüşe göre sanayi devrimi öncesi yaşam standartları düşük ve durağan bir seyir izlemekte bazı bölgelerde yer yer gelir artışları görülse de ekonomideki dinamikler on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki gibi birikimli büyüme özelliği göstermemekteydi

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 49
Sayfa Aralığı: 17 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın