Devrim Dumludağ

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Göç ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

“Burada yaşam iyi ama bana sorarsanız kalbimin bir parçası Türkiye’ye ait. Bedenim burada ama...

Gayri Safi Yurt İçi̇ Hasıla Ötesi – Devrim Dumludağ

Artan eşitsizlik, küresel iklim değişikliği, bireyler arası güven gibi öne çıkan pek çok faktör...

İşsizlik ve Mutluluğun Türkiye’deki İlişkisi – Melodi Buket Kanlıoğlu, Devrim Dumludağ

İşsizliğin sadece maddi maliyetleri değil, manevi maliyetleri de bulunmaktadır. İşsiz olmak bireyin ekonomik durumunu...

Kalkınma Sürecinde Kurumlar – Devrim Dumludağ

Azgelişmişlik” sorununu anlamaya yönelik ortaya çıkan çalışmalar için temel oluşturan en önemli gelişmelerden biri...

Davranışsal İktisadın Gelişimi – Ester Ruben, Devrim Dumludağ

Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat teorilerinin...

Bugün Daha Mutlu Muyuz? – Ruut Veenhoven, Devrim Dumludağ

Hemen her dönem insanların peşinde koştuğu, ulaşmak istediği nihai bir hedef olan “mutluluk” son...

Mutlak Gelir, Nispi Gelir Ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

Sanayi devriminin gerçekleştiği on dokuzuncu yüzyıldan bu yana dünyanın pek çok bölgesinde yaşam standartları...

Davranışsal İktisadın Gelişimi – Devrim Dumludağ, Ester Ruben (İTD 58)

  Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat...