Kalkınmada İktisat Politikalarının Ve Kurumların Rolü – Bayram Ali Eşiyok


Kurumların kalkınmadaki rolü, kalkınma sorunlarıyla uğraşan hiçbir araştırmacının ve yaklaşımın kayıtsız kalamayacağı kadar önemli bir olgudur. Kurumların rolüne ilişkin en güçlü vurgunun yapıldığı yaklaşımların başında kurumsalcı iktisat yaklaşımı gelir. Kurumsalcı iktisat yaklaşımına göre kurum kavramı belli bir dönemdeki düşünce ve davranış alışkanlıklarını gösterir. Yazılı kurallar yanında gelenek, ahlak, ideoloji ve kültür gibi resmi olmayan kuralları da kapsar. Hukuk, politika, iktisat ve sosyoloji gibi disiplinler arası bir işbirliğine dayalı bir analiz çerçevesi sunması nedeniyle kurumsalcı yaklaşım diğer yaklaşımlardan ayrışır.1 Kurumları o andaki iktisadi aktörlerin (politik açıdan yeterince örgütlenmiş sermaye gruplarının) talepleri doğrultusunda şekillenen iktisat politikalarının kristalize olduğu yapılar olarak tanımlamak mümkün. Bu nedenle kurumlar “nesnel” değildir. İktisadi aktörlerin öznel tercihlerine içkindir. İktisadi aktörlerden mutlak anlamda bağımsız bir kurum tanımı fantastiktir, kurumların göreli özerklikleri sınırlıdır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 110
Sayfa Aralığı: 73 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın