Kalkınmanın Muhasebesi – Bilin Neyaptı


Acemoğlu (2006), etkin olmayan kurumları siyasi elit olarak tanımladığı sınıfın gücünü konsolide edecek politika tercihlerine bağlasa da, temel yanıt olarak kolektif hareket kuramını ve kurumsal skleroz kavramını sunan Mancur Olson’ın (1982) bu literatürde fazla bahsinin geçmemesi dikkat çekicidir.

Toplam faktör verimliliği (TFV); teknolojinin gelişmişlik düzeyinin üretime katkısı olarak bilinir. Büyüme muhasebesi çerçevesinde, üretim fonksiyonunu kaydıran, yani çoklu faktör verimliliğine yol açan bu etken; sermaye, iş gücü ve beşeri sermaye gibi ölçülebilen üretim faktörlerinin üretime katkısının dışında, Solow artığı olarak da bilinen değişkendir. Ölçülemeyen üretim faktörlerini temsil eden teknolojik gelişim kavramını ise kurumsal değişikliklerin; toplumsal faktörlerin; üretim faktörlerinin payındaki ya da oranındaki değişikliklerin; politik istikrar, dış şoklar ve devlet politikalarındaki değişikliklerin; ölçüm yanlışları ve hesaba katılmayan diğer faktörlerin bir toplamı olarak da tanımlamak mümkündür.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 136
Sayfa Aralığı: 21-24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın