Kapitalizmin Büyük Durgunluğu Aşılamıyor – Erinç Yeldan


Küresel krizin kökenleri ABD hegemonyasında kurgulanan ve adına Bretton Woods denilen para sisteminde yatmaktadır. Amerika bu sistemde dünyanın merkez bankası gibi çalışmakta ve dünyanın parası olarak adına “dolar” denilen kağıtlar ve buna ek olarak da kendi Hazine Dairesinin finansal kağıtlarını satmaktaydı. ABD, kriz öncesine değin, ucuz ithalat ile ücret maliyetlerini düşürüp, ekonomisi için gerekli tüketim ve ara mallarını sağlama alırken, karşılığında bol miktarda “yeni ürün” finansal kağıt ve yine “kağıt” para üretip satmaktaydı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 25
Sayfa Aralığı: 5 - 9

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın