Karmaşıklık Ekonomisi – Burcu Türkcan


Bilindiği üzere Adam Smith, ulusların refahını işbölümü ve uzmanlaşma ile karakterize etmiştir. Smith’e göre; kişiler ve firmalar farklı aktivitelerde uzmanlaştıkça ekonomik etkinlik artacak ve farklı etkinliklerde bulunan iktisadi birimler arasındaki etkileşim arttıkça da ekonominin gelişmişlik düzeyi yükselecekti (Hidalgo ve Hausmann, 2009: 10570). Bu bağlamda, Smith, bugün yığınlaşma ekonomileri olarak tanımladığımız ve bunlar üzerinden iktisadi birimler arasındaki ağyapı ilişkilerini incelediğimiz; iktisadi birimlerin belli bölgelerde yoğunlaşarak rekabetçi avantajlar yaratması unsurunun da altını çiziyordu (Smith, 1776: 140). Dolayısıyla iktisat biliminin kurucusu Adam Smith, ekonominin karmaşık yapısının ilk tüyolarını vermiş oluyordu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 50 - 54

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın