Kars: Bir Sosyo-Ekonomik Değerlendirme – Kenan Mortan


Doğu Anadolu Bölgesi’nin ülke GSYH’ne katkısı sıfıra yakın. Bölgenin ülkeyle olan gelişmişlik farkı artmakta. Kişi başına ülke gelir ortalaması 100 ise, bölge değeri 40. Bölge içinde de gelişmişlik farkları var. Bölgenin yarattığı ekonomik değerde tarım sektörü kendini koruyor. Öyle olsa da, kişi başına tarımsal katma değerle Bölge, ülke sonuncusu. Sanayinin büyüme hızı, ülke ortalamasının dörtte biri. Hizmetler sektörü ülke ortalamasının altında ama “gündelikçi işlere” paralel, Bölge GSYH’sı içinde artış eğiliminde. Bölgenin nüfusu ve nüfus artış hızı sürekli azalmakta. Bölgenin nüfus yoğunluğu ülkede en düşük. Ülkenin doğusu ile batısı arasında beş kat yoğunluk farkı var.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 41
Sayfa Aralığı: 59 - 69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın