Kenan Mortan

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

İktisat ve İnsan – Kenan Mortan

Her türden inancı ve o inancın insanlarını yaşatmak ve çoğaltmak, günümüz dünyasında yaşamsal bir...

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Demokrasiden Sapma: Popülizm Nasıl Geçerli Akçe Oldu? – Kenan Mortan

Anayasa Hukuku bilgesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, “Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku” adlı...

Yolu Aç Anlar Ne Anlatı Yor? – Kenan Mortan

Yıllar öncesiydi, baktım çalışma 1991'de yapılmış. ‘Uy - garlığı Yoğuranlar' adıyla çıkmış. (K. Mortan,...

25.Yılda İdris Küçükömer Hoca İçin Kenan Mortan (Bir Öğrencisi) – Kenan Mortan

2 5 yıl önce çok zamansız yitirdiğimiz İdris Küçükömer Hoca'nın Türkiye'nin siyaset ideolojisine anlamlı...

Tüketici Elektroniği Sektörü Ne Yapar, Ne Yapmaz? – Kenan Mortan

Türkiye, TV sanayinde Avrupa'nın 3. üreticisi konumuna geldi! Bu dikkat çekici ifadenin üzerine, DPT'nin...

Erdoğan Alkin’i Yad Ederken… – Kenan Mortan

Hocanın akademik takvimi 1959'da başlar. Bu döneminden 1965'e dek olan sürede onun pek bilinmeyen...

Kastamonu Ekonomisi Tipik Bir Orta Ölçek Kentinin An – Kenan Mortan

Ankara'dan yola çıktık. Kastamonu'ya 40 km kala, 1088 hektarlık bir alana yayılan Ilgaz Dağları...

Geleneksel Toplum Aşamasında Bir İl Hakkari’de Bir Ekonomik Gezinti – Kenan Mortan

MÖ. 7000'li yıllarda tarihlenen Geverok kaya resimlerinin bölgenin en eski tarihinin canlı şahitleri olduğu...

Yeni Sanayi Odağı: Gaziantep – Kenan Mortan, Osman Arolat

Antep ekononomisinin geçmişinde 3 büküm noktası var. Birinci büküm, 16. yy. da 1526'da Yavuz'un...

Yerel Sanayi Odağı: Denizli – Kenan Mortan, Osman Arolat

Denizli ve çevresinin üretkenliği kolonizatör denizcilerle olan ilişkisine dayanır. Ord. Prof. Dr. Akurgal, Anadolu...

Kars: Bir Sosyo-Ekonomik Değerlendirme – Kenan Mortan

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ülke GSYH'ne katkısı sıfıra yakın. Bölgenin ülkeyle olan gelişmişlik farkı artmakta....

Eskişehir: Bir Sanayileşme Mucizesi – Kenan Mortan, Osman Arolat

Eskişehir'in 2011 toplam nüfusu 781.247. Nüfusun %88'i kentlerde yaşıyor. İlin nüfus artış hızı %2,1....

Antalya Ve Turizm Sektörü – Kenan Mortan, Osman Arolat

Antalya nüfusu 2 milyon. 16 yy.'da 3000 evden oluşan, 1927'de 63 Türkiye ili içinde...

Konya: Türkiye ‘Nin Kobi Başkenti, Etkin Mi – Kenan Mortan

S anayi, Konya ekonomisinin merkezkaç gücü. Kent hasılasının ağırlıklı bölümü sanayiden sağlanıyor. İlde ekonomik...

Kayseri Ve Ekonomisi – Kenan Mortan, Osman Arolat

MÖ 2000'lerde hüküm süren Assurlular'un kurduğu Karum'un idare merkezi Kayseri'ye 21. km uzaklıkta Kültepe...

Trabzon Ekonomisi: Bir Arayış Mı Mevcutla Yetinmek Mi – Kenan Mortan

Trabzon'un nufusu 758 bin (2013 yılı) ve Türkiye ortalamasının üstünde bir yıllık nüfus artışı...

Bursa Nereye Yelken Açıyor? – Kenan Mortan, Osman Arolat

16. yy.'da Osmanlı ipek üretimi ve ticaretinin merkezi Bursa'dır.1890'da Bursa'da bir Sanayi Okulu kurulur....

Türkiye Tarımına Bakmak – Kenan Mortan

De Gaulle, 1960'da, “246 çeşit peynir üreten bir Fransa'yı yönetmek zordur” derken, üretim kültürü...

25.Yılda İdris Küçükömer Hoca İçin – Kenan Mortan

Girişimcilik ve yenilikçilik konusunu birlikte ele alan Prof. Joseph Schumpeter'ı Türkiye'de iktisat ve girişimcilik...

  • 1
  • 2