Kavramsal Olarak Bilgi Dışsallıkları Ve Bilgi Dışsallıklarının İktisadi Etkileri – Burcu Türkcan


Klasik İktisat Okulu’ndan bu yana bilginin iktisadi hayattaki rolü ve önemi üzerine literatürde sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Klasik İktisadi düşüncesinin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith (1776), teknolojik gelişmeyi yaratan bilginin, iktisadi gelişmeyi sağlayan içsel bir faktör olarak önemine ilk kez dikkatleri çeken iktisatçı olmuştur. Smith’in ardından Karl Marks, Alfred Marshall, Joseph A. Schumpeter, Tibor de Scitovsky, François Perroux gibi pek çok önde gelen iktisatçı, bilginin ve bilgi dışsallıklarının iktisadi hayattaki rolüne çalışmalarında farklı açılardan değinmişlerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 45 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın