Keynes Ve Para – Ahmet Ertuğrul


Keynes’in para ve menkul kıymet (tahvil) piyasası ile ilgili görüşlerine geçmeden önce onun A. Smith’le (1723-1790) başlayan D. Ricardo (1772 -1823) J.S Mill (1806-1873) ve A. Marshall’a (1842-1924) uzanan çizgide oluşan egemen iktisat anlayışı karşısındaki konumunu anımsamak yararlı olacaktır. Genel Teori’nin (The General Theory of Employment, Interest and Money) yayımından önce 1935 yılında B. Shaw’a mektubunda iktisat bilimine bakış açısını değiştirecek, devrim niteliğinde bir çalışma yaptığını yazmıştır. Genel Teori’nin önsözünde de çalışmanın devrim niteliğinde olduğunu kendi karakterine uygun şekilde yüksek ve iddialı bir tonda ifade etmiştir. Keynes, Smith, Ricardo, Mill ve hocası Marshall çizgisinde oluşan klasik ve neoklasik anlayışı kendi teorisinin özel bir durumu olarak tanımlamakta profesyonel iktisatçıları bu doğru çizgiye çekmenin önemini vurgulamaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 32 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın