Keynes’in Son 100 Yılda Gelişmiş Ekonomiler Üzerindeki Etkisi – Şevket Pamuk


John Maynard Keynes gelişmiş piyasa ekonomileri üzerine geliştirdiği analizler ve teorilerle son yüzyıla damgasını vuran en önemli ve en etkili iktisatçılarının başında gelir. Keynes bugün makro iktisat olarak bilinen alanda, para, fiyatlar ve istihdam konularında 1920’lerde çalışmaya başlamış ancak çalışmaları henüz olgunlaşmamıştı. 1936 yılında, dünya bunalımı koşullarında yayınlanan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi başlıklı kitabı, iktisatçıların gelişmiş ekonomilere bakışını ve analizlerini radikal biçimde değiştirdi. Keynes kitapta kapitalist piyasa ekonomilerinin istikrarsız doğasını net biçimde teşhis ediyor ve neoklasik iktisadın piyasa ekonomilerinin her zaman tam istihdam dengesine yöneleceği yönündeki görüşünü yıkıyordu. Kitap sadece maliye politikalarının ve daha genel olarak makroekonomik istikrar politikalarının geliştirilmesi açısından değil, ortaya koyduğu makroekonomik çerçeve doğrultunda yeni istatistik dizilerinin oluşturulmasına öncülük etmesi açısından da büyük önem taşıyordu. Genel Teori’nin anlaşılması ve yorumlanması üzerine tartışmalar günümüzde de devam etmekte.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 15 - 18

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Şevket Pamuk (1950) İktisat tarihçisi ve Orhan Pamuk'un büyük kardeşidir. İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i ve Yale Üniversitesi'ni bitirdi. İktisat dalındaki doktorasını Berkeley Üniversitesi'nden aldı. Türkiye'de ve yurtdışında pek çok üniversitede öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi üzerine çeşitli dillerde pek çok makalesi ve kitabı vardır. Osmanlı ekonomisi üzerine yazdığı ilk kitap olan Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913 (1984) İngiltere'de de yayımlandı. Daha sonra tamamladığı Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi (1999) başlıklı kitabı Türkiye'de, ABD'de ve İngiltere'de ödüller kazandı. Bu kitap Arapçaya da çevrilerek Lübnan'da yayımlandı (2004). Prof. Dr. Süleyman Özmucur ile birlikte hazırladıkları "Osmanlı İmparatorluğu'nda Ücretler, 1489-1914" başlıklı çalışma ABD İktisat Tarihçileri Derneği’nin 2002 yılı En İyi Makale Ödülü'nü kazandı. Bu çalışmalarda Pamuk Osmanlı ekonomisinin kurumlarını ve uzun dönemli eğilimlerini karşılaştırmalı olarak inceledi. Pamuk’un 2014 yılında Türkçe olarak yayınlanan son kitabı ise Sanayi Devriminden bu yana Türkiye’de iktisadi gelişmenin 200 yıllık serüveni üzerine odaklanıyor. Pamuk 1999 yılından bu yana Dünya İktisat Tarihi Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir. 2003-05 döneminde Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği'nin başkanlığına, 2012-14 dönemi için de Asya İktisat Tarihçileri Derneği başkanlığına seçildi. 2008-13 arasında Londra Ekonomi Okulu and Political Science'da öğretim üyeliği yaptı ve aynı kurumda ilk başkanı olarak Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsünü yönetti. Pamuk Bilim Akademisi kurucu üyesi[1], Türkiye ve Academia Europea (Avrupa Bilimler Akademisi) üyesidir. Avrupa iktisat tarihçileri tarafından yayımlanan European Review of Economic History dergisinin editorlüğünü yapmaktadır. Şevket Pamuk 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesidir.

Bir cevap yazın