Keynesyen “Altın Çağ” Dan Neoliberal “Orta Çağ’ A”: Geriye Ne Kaldı? – Bayram Ali Eşiyok


II.Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970’li yılların ortasına kadar sürecek olan dönem kalkınmanın “Altın Çağ’ı” olarak adlandırılmaktadır. Altın Çağ’ın iktisat politikalarının belirlenmesinde Keynes’in ekonomik yaklaşımı etkili oldu. Batı’da refah devleti, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise uluslararası keynesci politikaların bir yansıması olarak gündeme gelen sosyal devlet düzenlemeleri belirleyici oldu. Başka bir ifadeyle, John Maynard Keynes’in 1936 yılında yayınlanan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) isimli çalışması 1929 büyük bunalımının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Keynes, Genel Teori’de esas olarak milli gelir ve istihdamı belirleyen ögeler üzerinde durdu ve günümüz makro iktisat teorisinin temellerini attı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 60 - 66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın