Kısa Ve Uzun Dönem Faizi Arasına Merkez Bankası Girebilir Mi – Cem Mehmet Baydur


Türkiye ekonomisinin temel yapısal sorunu az gelişmiş dual bir ekonomi olmasıdır. Ekonomisinin parçalı ve/ veya ikili yapıları (çok sayıda verimsiz küçük kapitalistlerle, çok da büyük olmayan az sayıda verimli kapitalist, çokça kayıt dışı istihdam ve çok az formel istihdam v.b. ekonomik ve sosyal ikilemler uzatılarak sayılabilir) ile dünya ekonomisine entegre olmuş bir çevre ekonomisidir. Bu ekonomi içinde olanlar ve bu ekonomiyi yönetenler bazen iktisat politikalarını abartır, olduğundan daha fazla önem ve güç atfederek sonu gelmez tartışmalara girerler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası ve faiz değiştirme kararları da tam anlamıyla böyle bir politik ve ekonomik ortamı işaret etmektedir. Bu tespitten hareketle TCMB faiz politikasını Kalecki’nin çizdiği çerçevede tartışacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 47
Sayfa Aralığı: 39 - 47

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın