Kitleselden Evrensele Farklı Yükseköğrenim Stratejileri – Oğuz Esen


1970’lerden bugüne kadar yükseköğrenimde altı genişleme dalgası oldu. Bunlardan sonuncusu 2018 yılında gerçekleşti ve 15 yeni üniversite kuruldu. Bu son genişleme dalgasını öncekilerden ayıran en önemli özellik yöntemi ve kapsamıydı. Bu 15 üniversitenin 14’ü mevcutların bölünmesiyle kurulmuştu ve oldukça geniş kapsamlı bir uygulamaydı. Ayrıca bu süreç hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yükseköğrenime kitlesel erişimden evrensel erişime geçiş sürecinde, yükseköğrenim sistemlerinin üniversiteler arasında birleşme, konsolidasyon ve işbirlikleri aracılığıyla yeniden yapılandırdıkları bir dönemle çakışıyordu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 11 - 17

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın