Kriz, Marx Ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma Ve Ekonomik Durgunluk – Yılmaz Akyüz


ABD’de 2007 sonunda başlayan, arkasından Avrupa’ya bulaşan ve son bir kaç yıldır da üçüncü dünyaya yayılma eğilimi gösteren ekonomik kriz, ana akım iktisadındaki düşünce ve inançlarda ve kapitalizmin geleceği konusundaki bekleyişlerde ciddi sarsıntılar yaratmıştır. Oysa yeni yüzyıl, özellikle Batı dünyasında yaygın bir iyimserlik ile başlamıştı. ABD’de konjonktürel dalgalanmaların şiddetinin hayli azalması ve 15-20 yıl süren makroekonomik istikrar, ekonominin artık Büyük Durulma’ya (Great Moderation) ulaştığı inancını yaratmış, para politikası bu başarının temel unsuru olarak görülmeye başlanmıştı. Avrupa, kazasız belasız geçilen para birliğinin sağlayacağına inanılan kalıcı istikrar ve hızlı büyümenin beklentisi içindeydi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 18 - 28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Türk iktisatçı (Ankara 1943). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1965); doktora tezini İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde hazırladı (1971). 1972-83 arasında SBF’de Yılmaz Akyüzöğretim üyeliği yaptı, 1984’te BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) çalışmaya başladı. Yılmaz Akyüz Eserleri Money and inflation in Turkey, 1950-1968 (Türkiye’de Para ve Enflasyon, 1950-1968) (1973); Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu (1980); Türkiye’de Mali Yapı ve İlişkiler (1984); Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler (1984).

Bir cevap yazın