Yılmaz Akyüz

Türk iktisatçı (Ankara 1943). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1965); doktora tezini İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde hazırladı (1971). 1972-83 arasında SBF’de Yılmaz Akyüzöğretim üyeliği yaptı, 1984’te BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) çalışmaya başladı. Yılmaz Akyüz Eserleri Money and inflation in Turkey, 1950-1968 (Türkiye’de Para ve Enflasyon, 1950-1968) (1973); Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu (1980); Türkiye’de Mali Yapı ve İlişkiler (1984); Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler (1984).

Küresel Finansla Bütünleşmenin Getirisi ve Götürüsü – Yılmaz Akyüz

2000’li yıllarda “yükselen ekonomiler” (YEK) olarak bilinen ülkelerin küresel finansal sistemle bütünleşmesinin derinleştiği ve...

Küresel Kriz Ve Yükselen Ekonomilerde Büyüme Ve İstikrar: Çift Şeritli Yol Mu, Yoksa Yolun Sonu Mu? – Yılmaz Akyüz

2008 yılından bu yana, gelişmiş ekonomilerin büyük bir kısmı, özellikle ABD ve AB, spekülatif...

Kriz, Marx Ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma Ve Ekonomik Durgunluk – Yılmaz Akyüz

ABD'de 2007 sonunda başlayan, arkasından Avrupa'ya bulaşan ve son bir kaç yıldır da üçüncü...