Krizle Başa Çıkmanın Alternatif Yolu: Sosyal Sermaye – Halil İbrahim Aydın


Giriş “ Derya benim katremdir / Zerreler umman bana” diyen Yunus’un dizeleri ile insanın derinliğini tahlil etmek ve “İnsandan insana şükür ki fark var” diyen Karakoç söylemi ile bu farklılıkların zenginlik olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki bu denli derin ve karmaşık olan insanoğlunun farklılıkları ile beraber bir arada yaşama serüveni güzelliklerin yanı sıra, birtakım sorunları da yanında getirmektedir. İnsanlığın var olduğu günden bu güne her döneme, zamana göre farklılık göstermekle beraber çeşitli anlaşmazlıklar, huzursuzluklar, savaşlar, krizler söz konusu olmuş ve tarih defterleri acı hatıralarla dolup, taşmış bulunmaktadır. Öte taraftan insandan insana bir yol, çözüm olduğunu da unutmamak önem ihtiva etmektedir. Tam da bu noktada “ilişkiler önemlidir”yargısına dayanan sosyal sermaye, sosyal normlar, ağlar ve güven unsurları üzerine inşa edilmekte ve çeşitli toplumsal ve ekonomik faydaları söz konusu olmaktadır. Sosyal sermaye, demokrasi, yatırım ve iktisadi krizler gibi sorunların çözülmesinde güven olgusu üzerinden pozitif katkı sağlamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 95
Sayfa Aralığı: 55 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın