Kültür Sömürüsü – Necdet Adabağ

Uygarlıkların kuruluş erekleri içinde kendi toplumlarının yanı sıra başka toplumları da egemenlikleri altına almak ve genişleyerek kalkınmak vardır. Tarih boyunca görülen o dur ki tüm imparatorluklar kendi siyasal ve ekonomik yapıları yanında kendi dillerini, kendi gelenek ve yaşam biçimlerini, ekinlerini de egemen oldukları toplumlara dayatmışlardır. Bugün örneğin, Roma İmparatorluğu’ndan arta kalanlar bu dayatmanın izlerini taşırlar. Ancak yetiştirmiş oldukları bilim adamları, sanatçıların ya da yazın adamlarının evrensel nitelikli ürünler vermiş olmalarının Romalılık fikrinin yaygınlaşmasında payının olduğunu da unutmamak gerek.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 80 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın