Küresel İş Krizi Ve Türkiye – Ümit Deniz Efendioğlu


Dünya ekonomileri 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin etkilerini halen derinden hissetmekte ve birçok ülkede ekonomik göstergeler kriz öncesi seviyelerine geri dönebilmiş değil. 1929 buhranından sonra yaşanan en ağır krizle başlayan bu süreç elbette birden ortaya çıkmadı; kriz öncesinde yaşanan küresel boyuttaki istihdam problemleri ve beraberinde gelen toplumsal buhran, ILO tarafından kurulan Küreselleşmenin Sosyal Boyutuna Dair Dünya Komisyonu’nun 2004 yılında yayınladığı “Adil Bir Küreselleşme: Herkes İçin Fırsatlar Yaratmak” raporunda dile getirilmişti.1 Rapor, küresel ekonominin işleyişindeki derin yapısal sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekerek, bu durumun “politik açıdan sürdürülemez, etik açıdan ise kabul edilemez” olduğunu, ayrıntılı ekonomik ve sosyal analizlere dayandırarak ifade ediyordu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 18
Sayfa Aralığı: 10 - 16

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın