Küresel Kapitalizmin 21. Yüzyıl Seyir Defteri – Erinç Yeldan


Bu yazımızda küresel kapitalizmin, 21. yüzyılın ilk yirmi yılı itibarıyla gelişim özelliklerini ve bunların başta Türkiye olmak üzere, gelişmekte olan ülkelere yansımalarını irdeleyeceğiz. Önce şu gözlemleri paylaşalım: ƒ Dünya ekonomisi yavaşlama eğilimindedir. ƒ Küresel büyümenin niteliği “istihdamsız” büyümeden, “ücretsiz” büyümeye dönüşmektedir. ƒ Küresel mal ve hizmet piyasalarında sermayenin yoğunlaşması ve tekelleşme eğilimleri güçlenmektedir. ƒ Sanayinin üretim ve istihdam payı gerilemektedir (sanayisizleşme diye anılan bu olgu, gelişmiş – gelişmekte olan hemen hemen tüm ekonomilere ilişkin temel bir gözlem olarak nitelendirilmektedir).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 19 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın