Küresel Neoliberal Sistemin Krizi, Çelişkileri Ve Direnci: Post-Neoliberal Küresel İktisadi Düzene Geçiş Mümkün Mü? – Alpaslan Akçoraoğlu


Küresel neoliberal kapitalist sistem, 2008 yılında başlayan şiddetli küresel finansal krizin ardından büyük bir yapısal krize girmiş ve küresel kapitalizmin egemen ideolojisi olan neoliberalizm yoğun biçimde eleştirilmeye başlanmıştır. Yirmi birinci yüzyılın başında ortaya çıkan ‘‘neoliberalizmin krizi” dünya kapitalizm tarihindeki en önemli yapısal krizlerden biridir. Küresel kriz yaklaşık kırk yıldır dünya kapitalizmine egemen olan neoliberal ideolojinin temellerini sarsmasına karşın, neoliberal kapitalizm yaşamını sürdürmeyi başarmış, kapitalizmin bu büyük krizi ve ardından gelen uzun durgunluk (stagnasyon) ‘‘ideolojik olarak iflas etmiş” neoliberalizmi tarih sahnesinden silememiştir. Sosyal sınıflar arasında gelir ve servet uçurumları oluşturmasına, hızlı iktisadi büyüme ve istihdam artışı yaratamamasına ve son yetmiş yılın en büyük küresel iktisadi krizine neden olmasına karşın, neoliberalizm siyasal ve entelektüel olarak küresel düzeydeki egemenliğini sürdürmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 90
Sayfa Aralığı: 41 - 56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın