Küresel Sorunlara Ancak İnsan Odaklı Bir Yaklaşımla Cevap Verebiliriz – Numan Özcan


İnsana yakışır işlerin yetersizliği, günümüz çalışma hayatını karakterize ediyor. İnsana yakışır işler, kişilerin iş yaşamlarındaki amaç ve arzularını ortaya koymanın yanı sıra, iş fırsatlarından adil bir gelire ulaşmaya, işyerindeki koşullardan eşit muameleye, sosyal korumadan çalışma haklarına ve ifade özgürlüğüne uzanan tüm boyutları ifade ediyor. İnsana yakışır işlerin artırılması konusunda verilecek mücadele, hükümetler, işveren ve işçi kuruluşlarının, yani işgücü piyasasının temel aktörlerinin en zorlu görevlerinden birisi. Teknolojik dönüşümler, iklim değişikliği, demografik değişimler ve küreselleşmenin şekil değiştiren yüzü, bu görevi her geçen gün daha da zorlu hale getiriyor. Dahası, ekonomik büyümedeki genel yavaşlama, sosyal huzursuzluk, politik istikrarsızlık ve artan korumacılık gibi mevcut sorunlar da küresel düzeyde işgücü piyasaları açısından varlığını sürdürüyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 17 - 22

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın