Küreselleşme Bağlamında Türkiye Ekonomisi’nin 2000-2012 Dönemine Bakış – Aynur Uçkaç


Bu çalışmada özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye Ekonomisi’nde başat dışsal faktör olan küreselleşme kavramının çeşitli makroekonomik değişkenleri ne ölçüde etkilediği analiz edilmektedir. Küreselleşmeyle beraber reel anlamda ekonominin istihdam yaratacak şekilde büyümesi durgunlaşma noktasına ulaşmıştır. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler için temel önceliğin; özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi, uluslararası sermayenin önündeki her türlü yasal ve mali sınırlamaların kaldırılması vb. olarak belirtilebilir. Böylesine bir amaç; kalkınma olmadığı gibi, istihdam olanaklarını daraltmakta, devletin küçültülmesini gündeme taşıyarak eğitim, sağlık gibi en temel insan hakkı olan hizmetlerin piyasa koşullarında biçimlendirilmesini gerekli kılmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 36
Sayfa Aralığı: 81 - 91

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın