Küreselleşme, Gelir Adaletsizliği Ve Demokrasinin Geleceği: Kriz Sonrası Eğilimler – Ziya Öni


2008-2009 krizi, neo-liberal küreselleşme sürecinin merkezinde yaşanan ve önemli dönüşümleri beraberinde getiren kritik bir eşik olarak nitelendirilebilir. Söz konusu dönüşümlerin başında, artan gelir adaletsizliği ve küresel demokrasinin izleyeceği seyir gelmektedir. Bu kapsamda, bu makalenin amacı, küresel kriz sonrasında yaşanan gelişmelerin, gerek sanayileşmiş ülkelerde gerekse de yükselen ekonomilerde demokrasinin geleceğini ne yönde etkileyeceğini tartışmaktır. Bu noktada iki temel kavram arasında ayrım yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum: (a) Küreselleşmenin demokratikleşmesi süreci ve (b) ulusal devlet sınırları içinde mevcut demokratik rejimlerin küresel düzlemdeki geleceği.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 47
Sayfa Aralığı: 13 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın