Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20’Ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi – Murad Tiryakioğlu


Dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en temel sorun kalkınmadır. 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı öngörülen dünya nüfusunun (7 milyar kişi) beşte birinin günde bir buçuk dolardan daha az bir gelire ve 1,5 milyar insanın elektrikten, 2,5 milyar insanın ise temiz su ve tuvaletten mahrum kalmış bir yaşama mahkûm olması bu sorunun çerçevesini belirginleştirmek için yeterli gözükmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 58 - 66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisat bölümünden lisans; İşletme ve İktisat alanlarında yüksek lisans derecesi bulunan Tiryakioğlu, 2013 yılında teknoloji transferinin teknolojik yetenek edinimi için stratejik bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın Türkiye için nasıl kullanılabileceğini araştıran tezi ile doktor ünvanını almıştır. Ağustos-2001’den bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümünde çalışan Tiryakioğlu, afet planlamasına ilişkin sosyal sorumluluk projeleri konusunda tecrübe sahibidir. Acil-afet gönüllüsü olarak Afyonkarahisar İl Afet Acil durum Müdürlüğü ve 2013 yılında kurduğu Afet Bilinci Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Tiryakioğlu’nun akademik çalışma alanları kalkınma iktisadı, sanayi, teknoloji ve yenilik ekonomisi ve sosyal yenilikçilik konularında odaklanmaktadır.

Bir cevap yazın