Küreselleşmenin Sonu Mu? – Turan Subaşat


Bu yazı, küresel krizin küreselleşme süreci üzerine olan etkilerini irdelemeyi amaçlıyor. 1990’lardan itibaren son derece popüler olan küreselleşme tartışmaları, küresel kriz ile birlikte yavaşlamış ve küreselleşmeye olan ilgi azalmış gibi görünüyor. Küreselleşme üzerine olan akademik ve popüler yayın sayısında ciddi bir düşüş görülürken, kriz öncesinde küreselleşmeyi incelemek amacıyla oluşturulan akademik merkez ve lisansüstü programlarının bir kısmı ya kapanmakta ya da isim değiştirmektedir. Birçok yazar ve akademisyen, artık küreselleşme sürecinin sonuna gelindiğine inanmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 36 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın