Kurum Nedir? – John R. Searle


Oxford’ta lisans öğrencisiyken iktisat bize neredeyse doğa bilimleri gibi öğretildi. İktisatın alanı fizikten farklı olabilir; ama kimya ve biyoloji, fizikten ne kadar farklıysa o kadar farklı. Mevcut sonuçlar, bize bilimsel teoriler gibi sunuldu. Yani, bize tasarrufun yatırıma eşit olduğu öğretilirken bu, “kuvvet eşittir kütle çarpı ivme” ile aynı tonda öğretildi. (Ve öğrendik ki, rasyonel atılımcılar, marjinal maliyetin marjinal geliri eşitlediği yerde satışta bulunuyorlar, öyle ki vücutlar, kitlelerin ürününe oransal ve aralarındaki mesafenin karesine oransal olarak etkileşime giriyorlar.) Fizik ve kimya tarafından tanımlanan gerçeklikten tamamen farklı olarak, hiçbir noktada, iktisat kuramının tanımladığı gerçekliğin insan düşünce veya davranışlarına bağlı olduğu ileri sürülmedi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 64
Sayfa Aralığı: 42 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın