Kurumsal Ve Organizasyonel İktisat Üzerine – Tamer Çetin


Bu makale, Kurumsal ve Organizasyonel İktisat (KOİ) literatürünün geçirdiği süreçleri, kullandığı yaklaşımı ve iktisat literatürü içindeki yeri ve önemini incelemeyi hedeflemektedir. KOİ, basitçe kurumların analizi ile ilgilenir. Ancak, yeni kurumsalcı akımı temsil eder. Eski kurumsalcı yaklaşımla aynı sorunu, analiz konusu edinmesine karşın, kullandığı terminoloji ve metodoloji bağlamında ondan ayrılır. Bu nedenle KOİ’ın kurumlar analizi, kurumsal iktisat literatürü içinde eski ve yeni kurumsalcılık gibi bir ayrım yapılmasını zorunlu hale getirir. Bununla birlikte, hem eski hem de yeni kurumsalcılar, kurumları ve kurumsal değişimi analiz ederek, Neoklasik iktisattan ayrışmaktadırlar. Çünkü Neoklasik iktisat, iktisadi analizde kurumları veri olarak almaktadır. Ancak, eski kurumsalcılar, Neoklasik iktisadın iktisadi faaliyeti anlamaya ilişkin kullandığı yaklaşımın kendisini de reddederek, iktisadi düşünce içinde tamamen heterodoksi içinde yer alırken, yeni kurumsalcılar, bazı Neoklasik analiz araçlarını daha işlevsel hale getirip kullanarak, ortodoksi içine yerleşmişlerdir. Bu durum, kaçınılmaz olarak, yeni kurumsalcıları bugünkü iktisadın en popüler alanlarından biri olarak merkeze taşırken, eski kurumsalcıları da bu merkezin periferine itmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 64
Sayfa Aralığı: 10 - 20

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın