Kutup Çağı’nda İklim Değişikliği Ve Ekonomi Politik – Harun Gümrükçü


Kutuplar iklim sisteminin anahtar unsurlarını içlerinde barındırdıklarından, yaşanmakta olan iklim değişikliğine ve bunu etkileyen faktörlerdeki etkileşimlere karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu değişimler hem Kuzey hem de Güney Kutbu’nda artan bir bilimsel ilgiyle yakından izlenmektedir. Bu bölgelerdeki gelişmelerin dünya toplumunu jeostratejik, siyasi, ekonomik (enerji rezervleri, balıkçılık ve yeni ulaşım rotaları açısından) ve ekolojik alanlar başta olmak üzere her yönde etkileyeceği söylemi daha fazla dile getirilmektedir. Uluslararası politikada iki kutupluluğun ortadan kalkmasından sonra geçen çeyrek yüzyıl içinde “yeni alanlar” ortaya çıkmış “yeni bakış” açıları dillendirilmeye başlanmıştır. Buradaki itici güç çevresel değişiklik, küresel ısınma ve buz kitlelerinin ayrışması sonucu doğal zenginliklere daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmaya dayanmaktadır. Buzul dağlarının hızla erimeleri, yerli halkların geleneksel yaşam koşullarında köklü değişimlere ve/ veya alışılagelen buzlarla kaplı Arktika ekosisteminde bozulmalara yol açarken; küreselleşmenin de bölgeye girmesiyle devasa ölçekli trans holdinglerin kaynaklara ulaşım mücadelesi ve bu kaynakları sömürme rekabeti artarak devam etmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 27 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın