Makroekonominin Keynes İle Sınavı – Erinç Yeldan


İTD’nin bu elinizdeki sayısı yedi yıllık bir akademik heyecanın son ürünü: Keynes’in ekonomi bilimine katkısı. John Maynard Keynes’in makroekonomi bilimine kurucu ve mentoru olarak katkıları nelerdi? Bugün kısaca bu serüvene değineceğiz. Keynesgil iktisat düşüncesinin ana kurgusu kuşkusuz “talep eksikliğine karşı müdahale” gerekliliğidir. Keynesgil düşüngüye göre kapitalist bir pazar ekonomisi kendi başına bırakıldığında tam istihdam dengesine ulaşamayabilir. Daha doğrusu piyasa tarafından elde edilen dengenim biçimi işsizlik ve/veya yüksek enflasyon içerebilir ve toplam talebin yetersiz ya da yeterli boyutta olmamasına bağlı olarak dengisizlikler içerebilir. Politika önerisi açıktır: piyasaya müdahale gereklidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 28 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın