Mali Krizden Mali Disiplin Ve Mali İmkâna: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği – Oğuz Esen


Türkiye’de, pek çok ülkede olduğu gibi, yerel yönetimlerin performansı büyük ölçüde hizmetler ve yatırımlar temelinde değerlendirilir. Etkinlik, maliyet ve mali disiplin konuları yerel yönetimlerin içinde bulundukları yapısal mali çerçeve nedeniyle gündeme gelmez ya da en iyimser durumda ikincil planda kalır. Mali çerçeve ve bunun yarattığı yapısal mali sorun şöyle özetlenebilir: Dünyanın pek çok yerinde yerel yönetimlerin harcama ve gelir sorumlulukları arasında dengesizlik vardır. Harcamalar yerel yönetimlerin sorumlulunda iken, kaynaklar yerel yönetimlerin sorumluluğunda değildir. Bunun sonucu mali açıktır. Mali açık da vergi geliri paylaşımı ile, merkezî yönetim transferleri ve borçlanma ile kapatılır. Maliye politikası gevşek bir bütçe kısıtı altında bir harcama politikası haline gelir. Etkinlik, maliyet ve mali disiplin artık tali konulardır. Borçlanmanın artması da sorun değildir. Zira yerel yönetimler merkezî yönetimin devreye girerek riskli yükümlülüklerini üstleneceğini bilirler. Bu da mali disiplin eksikliğine katkıda bulunur. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmaları yönünde çok fazla neden yoktur. Mali disiplin eksikliği, yatırımlar için mali imkânı (fiscal space) azaltır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 11 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın