Malthus’un Ahı Tutarsa? Küresel İklim Değişikliğini Yeniden Düşünmek – Halil İbrahim Aydın


İnsanoğlu tarihin farklı dönemlerinde avcılık, toplayıcılık derken tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu süreçlerini yaşamış ve yaşamaya da devam etmektedir. Modern toplum bireyi ön plana çıkarmakta ve bireyin hayata bakışı, yaşayış biçimi de değişime uğramaktadır. Daha fazlasını elde etme arzusu, bireyi yalnızlığa itmektedir. Öte taraftan teknoloji ve kentleşme serüvenleri de adeta bu sürece şemsiye tutmaktadır. Gelişen teknoloji ile birey yalnızlığını perçinlemekte, kentleşme ile geçmişine uzaklaşır hale gelmektedir. Gelişen siteler ve değişen kent yüzleri insanı insandan uzaklaştırır hale getirmekte, mahalle kültürünü bitirmekte, öte taraftan iletişim araçları artarken iletişim azalmakta, özetle sade kendiyle yaşamakta âdemoğlu… İlginç olan ekonomik anlamda ortalama ve üzeri kesim bu yalnızlıktan dem alırken, ekonomik anlamda geri planda olan kısmın ise çocuk sayısı görece fazla olup, biz bilinci ile hayatlarını idame ettirmektedir. Artan nüfus ve daha fazlasını isteme kültürü yerleşince, kalabalık ailelerden tek başına yaşayan ve bir odalı evlere uzayan bir zamana dönüşüm gerçekleşti. Elbette bu süreç betonarme yapıları çoğaltıp, âdemoğlunu topraktan uzaklaştırdı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 65 - 73

WordPress › Hata