“Milli” Ekonomi Ve İzmir İktisat Kongresi – Murat Koraltürk


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları yani Kemalist kadro, İttihatçılardan beslendiği gibi, egemen siyasal düşünce olan Kemalizm de İttihatçılıktan etkilenmiştir. İttihatçılar gibi Kemalistler de pozitivizm tesiri altında kalmışlardır. İttihatçılar ile Kemalistlerin laiklik, halkçılık ve inkılâpçılık anlayışları arasında benzerlikler hatta İttihatçılardan Kemalizm’e bir devamlılıktan da söz edilebilir. Bu devamlılık izlenen iktisat politikalarında da gözlenir. Bunu İttihatçılar-Kemalistler arasındaki ilişki üzerine araştırmaları bulunan Hollandalı tarihçi Erik Jan Zürcher “Cumhuriyet’in sosyoekonomik politikaları, İttihatçıların 1913’te uygulamaya koymuş oldukları milli iktisat programının bir devamıydı” sözü ile dile getirir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 39 - 44

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın