MMT ve İş Garantisi Programı – Ali Alper Alemdar


Bu makaleye, Vikrey’in o güzel sözüyle başlamak istiyoruz. “İşsizlik tamamen ekonomik bir barbarlıktır”. Milyonlarca insan kendi istekleri dışında işsiz kaldıkları için, bu işin çözüm kaynağı devlet olmalıdır. Bu kısa makalede, MMT (Modern Para Teorisi)1 tarafından öne sürülen “devlet destekli iş garantisini” anlatmaya çalışacağız. 90’lı yılların sonunda birçok heterodoks iktisatçı devlet destekli iş garantisi kavramını dile getirmeye başladıklarında yavaş yavaş neo-liberal ekonominin zirveye ulaştığı dönemler geride kalmaya başlamıştı. Bu görüşün daha fazla kişiye ulaşması; 2008 ABD Krizi ve 2020 COVID Krizi’nin etkileri sayesinde olacaktır. Devlet destekli iş garantisi, MMT(Modern Para Teorisi) tarafından ön plana çıkartılan bir görüştür. İş garanti programı fikri yeni değildir. İş garanti programının tarihsel arka planını Yeni Anlaşma’da ve daha sonra Dr. Martin Luther King Jr’ın federal iş garanti teklifinde bulabiliriz (Randolph ve Rustin, 2018). Büyük bir ekonomik kriz karşısında tarihin her sayfasında özel sektörün yerine devlet istihdam yaratmaya koyulmuş ve bir dereceye kadar başarılı olmuştur. MMT de bu görüşü referans alarak daha etkili ve kalıcı bir politika uygulanmasını savunmaktadır. Yaratılacak işlerin bir kere olması yerine sürekli olmasını savunmaktadır. İş garantisi, ekonomi politikasının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 122
Sayfa Aralığı: 88 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ali Alper Alemdar, University of Missouri - Kansas City'de öğretim elemanıdır.

Bir cevap yazın