Mutlu Olma Sanatı – Alain (1868-1951)[Emile Chartier] – Levent Özübek


Yaşadığı dönemde felsefe, edebiyat ve eğitim dünyasında derin izler bırakmış, asıl adı Emile Chartier olan Alain, insan hakları savunuculuğu, anti militarizm, pasif direniş gibi kavramlarda insanlara çok değerli bakış açıları kazandırmış bir düşünür, gazeteci, filozof ve öğretmendi. Lise öğreniminden sonra itibarlı Ecole Normale Superieurer’a kabul edilmiş, orada felsefe öğrenimi görmüştü. Bir felsefeci ve öğretmen olarak emek verdiği, yetiştirdiği ve onları derinden etkilediği birçok öğrencileri, örneğin Simone Weil, Simone de Beauvoir, Andre Maurois, Raymond Aron ve niceleri daha sonra Fransa’nın kültür ve düşünce birikimine çok önemli katkılar yapmışlardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 63
Sayfa Aralığı: 70 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın