Ne Kadar Ekmek (Para) O Kadar Köfte (Bütçe): Bütçe Dışı Fonlarımız – İsa Bucak


Günümüzde ekonomik dengenin sağlanmasına, kalkınma ve büyümenin gerçekleştirilmesine yönelik kullanılan iktisadi araçlardan biri olan bütçe, ülke ekonomi politikalarının yapısal aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütçe, yürütme ve yasamanın rollerine yer verilerek devletin tahmini geliri ile gideri arasındaki dengeyi gösteren belgedir.1 Bütçe politikası ile gerçekleştirilmek istenen ekonomik büyüme ve kalkınmadır. Giderek artan kamu harcamalarının yıllar itibariyle ülke bütçemizi artırmasının nedenleri arasında elde edilmek istenen ekonomik büyüme ve hedeflenen milli gelir yer almaktadır. Bu bağlamda hükümetler bütçe dışı fon uygulamasına başvurarak iktisadi istikrarı sürekli kılmayı amaçlamaktadırlar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 77 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın