Neo-Korporatizm Ve François Perroux’nun İnsanı – Burak Gürbüz


Bu yazıda, François Perroux’nun insanının ve korporatizm hakkında fikirlerinin liberal ve muhafazakâr ideolojiden ne kadar etkilenip etkilenmediğini incelemeye çalışacağız. Perroux’yu ele almamızın nedeni II. Dünya Savaşı sonrası Fransa’daki sağ ve sol iktisatçı ile sosyal bilimciye yön göstermiş olmasıdır. Pür iktisat mantığını eleştirmesi ile beraber Keynes’e de mesafeli durması onu a-tipik bir sosyal bilimci haline getirmiştir. Aynı zamanda sol adına faşizmle özdeşleşen korporatif yapılara önem vermesi, onu daha da ilginç kılmıştır. Buradan hareketle aşağıdaki çalışmamızda ilk olarak korporatizmin XIX. yüzyıldaki tarihinden bahsedeceğiz. İkinci olarak yine XIX. yüzyılda önemli bir fikir akımı olan solidarizmin korporatizme benzer taraflarından bahsedeceğiz. Üçüncü olarak Perroux’nun fikirleriyle sol liberallerin düşüncelerinin tarih boyunca muhafazakâr ve liberallerden ne kadar etkilenip etkilenmediğinden söz edeceğiz. Dördüncü olarak Perroux’nun insanının, siyasi ve sosyal anlamda ne ifade ettiğine bakacağız. Beşinci ve son olarak da yine Perroux’nun korporatizm hakkındaki fikirlerine ve manevi dünyasına değineceğiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 83
Sayfa Aralığı: 49 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın