Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren


Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır. Devlete verilen görev fiyat oluşumuna müdahale etmemesi, rekabetçi fiyatların oluşumu için bekçilik görevini yapmasıdır. Fakat bu genel geçer bir ifadedir; nasıl bir piyasadan söz ediyoruz? Eşitliğin, sosyal adaletin sağlandığı bir piyasa mekanizması olabilir mi? Gelişmiş piyasa ekonomilerini genel olarak ikiye ayırmak mümkündür; liberal ve koordine edilen piyasa ekonomisi. İki piyasa ekonomisinde de devlete bekçilik görevi verilirken, devletin fonksiyonları farklıdır. Bu çalışmada liberal ve koordine edilen piyasa ekonomilerinden hareketle, neoklasik iktisat içinde devletin yeri ele alınmaya çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 114
Sayfa Aralığı: 53 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın