Nusret Hızır’ın Gözüyle “Pozitivizm”, Viyana Çevresi Ve Mantıkçı Empirisizm: Genel Bir Değerlendirme – Yaman Örs


Ben Nusret Hızır Hoca’yı, Dayıoğlum (ve Halaoğlum) olan ve elli beş yaşında, çok erken diyebileceğimiz bir yaşta yitirdiğimiz çok değerli siyasal tarihçimiz Oral Sander aracılığıyla tanımıştım. İlk ne zaman onu görmüştüm, bunu şimdi anımsamama olanak yok; ellilerin ikinci yarısında Oral lisede ben üniversitedeyken, ya da altmışlı yılların ilk yarısında Oral Siyasal Bilgiler’de okurken. Oral’la Hoca’nın oğlu Osman yanılmıyorsam ilkokula giderlerken arkadaştılar. Nusret Hızır’la Oral’ın da çok yakın “arkadaş” olduklarını anımsıyorum. Osman’ın belirtmesine göre, Oral “evin ikinci çocuğu” idi; sanırım burada, onun, Hoca’nın eşi “Ayşe Abla” ile yakınlığının da önemli payı vardı. Zaman içinde, belki daha çok Oral’la birlikte, Hızır ailesinin Ayşe Abla Okulu’nun içinde yer alan evine giderdim.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 7
Sayfa Aralığı: 80 - 86

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın