Oecd Ülkelerinde Gelir Dağılımı, Yoksulluk Oranı Ve Sefalet Endeksi – Bayram Ali Eşiyok


İ ktisat kuramının en kadim tartışmalarının başında toplumsal gelir ve servetin ne olduğu, nasıl yaratıldığı ve bunların nasıl ölçüldüğüne ilişkin tartışmalar gelir. Diğer yandan, resmi istatistik veri tabanları, hanehalkı gelir ve tüketimine dayalı olarak hazırlandığı için sınıfların aldıkları payları hesaplamak doğrudan mümkün değildir. Bu tür analizler ancak türetilerek elde edilebilir ancak, bu türden analizler başlı başına başka çalışmaların konusu olabilir. Bu çalışmada OECD ülkelerinde gelir dağılımı, yoksulluk oranı ve sefalet endeksine ilişkin bulguların üzerinde duracağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 47 - 55

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın